najzdrowsza-bielizna.pl

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej “Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej “Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Najzdrowsza Bielizna Adam Domański, ul. 1 Maja 3, 05-281 Urle, NIP 8241175917, tel. +48 780 488 817, adres email: kontakt@najzdrowsza-bielizna.pl.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

·         poprzez formularz (koszyk, checkout) dostępny na stronie internetowej Sklepu,

·         emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

·         telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Produkty sprzedawane w opakowaniach zbiorczych należy zamawiać w ilościach zawartych w opakowaniach zbiorczych. Zamówienie złożone na ilość mniejszą – nawet jeśli zostanie zaakceptowane przez system – może nie zostać zrealizowane przez Sklep.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą kliknięcia przez klienta na przycisk “Kupuję i płacę”.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności. Operatorem płatności kartami płatniczymi, portfelem elektronicznym oraz szybkimi przelewami jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Ceny przesyłek są regularnie aktualizowane w oparciu o ofertę firm wysyłkowych.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. W przypadku gdy płatność za zamówienie nie zostanie dokonana w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane przez Sklep.

§4

Wysyłka towaru

1. Głównym profilem naszej działalności jest sprzedaż bielizny na nietrzymanie moczu dla kobiet oraz antybakteryjnej i antybąkowej bielizny dla kobiet i mężczyzn. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. usługi paczkomatowej lub firmy kurierskiej). Dostępne formy wysyłek mogą się zmieniać (w zależności od warunków, oferowanych przez firmy wysyłkowe).

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej termin wysyłki liczony od daty pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem termin wysyłki liczony jest od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Termin wysyłki zawsze liczony jest w dniach roboczych. Termin “24 godziny” oznacza kolejny dzień roboczy, “48 godzin” oznacza 2 dni robocze, “3 dni” oznacza 3 dni robocze itd. od dnia określonego w pkt. 2 lub 3 powyżej.

5. Wysyłki kurierskie realizujemy od poniedziałku do piątku. Wysyłki za pomocą paczkomatów realizujemy także w weekendy.

6. Zakupy, dokonane i skutecznie opłacone lub zamówione za pobraniem do godz. 11 danego dnia, zostaną wysłane w dniu dokonania zakupu. Taka sytuacja jest podyktowana rytmem pracy firm kurierskich, odbierających przesyłki. Zakupy, dokonane w sobotę i niedzielę zostaną wysłane: kurierem w poniedziałek rano, paczkomatem w dniu zakupu.

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien w pierwszej kolejności przesłać do Sklepu email z opisem i zdjęciem powodu reklamacji oraz – dopiero na żądanie sklepu – odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

5. Sprzedawca zastrzega, że kluczowym do oceny zasadności reklamacji jest opis produktu (który zawiera kluczowe informacje na jego temat), a nie jego zdjęcie. Rozbieżność pomiędzy zdjęciem a faktycznym wyglądem produktu będzie potraktowane przez Sprzedawcę jako uzasadniony powód zwrotu produktu przez Konsumenta za zwrotem zapłaconej ceny, ale Sprzedawca nie może się zobowiązać do wymiany produktu na identyczny ze zdjęciem (zwłaszcza gdy producent produktu zmienił jego opakowania).

6. Wybór przewoźnika, który dostarczy przesyłkę, należy do Klienta. W przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest usługa transportowa wybranego przewoźnika (w tym uszkodzenie lub zniszczenie paczki) wówczas reklamacja będzie rozpatrzona z uwzględnieniem konsekwencji zapisów powszechnie dostępnych regulaminów świadczenia usług przewozowych danego przewoźnika.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu na swój koszt zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w  szczególności w przypadkach produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newslettera).

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów, publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.